प्रिये मला भेटायला ये ना…

अशी कशी गं या आपल्या प्रेमाची ही त-हा,
एकटीच तू तिकडे अन् मी इकडे अधुरा,
कधी सांग सखे असा संपेल हा अबोला,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

रोज संध्याकाळी आत्ता येशील तू असे वाटे,
गुलाबाच्या आशेनी ह्या वेड्या रोज वेचतो मी काटे,
तुझ्यावाचून गं आता एक क्षणही राहवेना,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

तुझ्यासाठी चन्द्र तारे मी बांधीन शब्दात,
अन् कधी घेईन भरारी निळ्या मोकळ्या नभात,
नक्षत्रांच्या गुंफिन माळा हर एक पुनवेला,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

मोरपिस जणू सये तुझ्या आठवणी अश्या,
जसे चांदणे कोमल सोडी पाण्यावर ठसा,
हरवलो पुरा जरि तुझी प्रीत ही हरेना,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

काय आता सांगू इथे जगतो मी असा,
झुरे पाखरासाठी तो सोनचाफा वेडापिसा,
घाली वसंतही साद परि एकटा फुलेना,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

जरि आज तू असशी दूर अंतरावर फार,
कधी नसतेसच गं माझ्या नजरेच्या पार,
ठाव आहे तुज सारे पुरे जीवघेणा हा बहाणा,
एकदाच प्रिये मला भेटायला ये ना…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: